งานทำพื้น Epoxy โรงงานผลิตกัญชา

งานทำพื้น Epoxy สำหรับโรงงานผลิตกัญชามีความสำคัญอย่างมาก พื้นที่สำหรับการทำพื้นบางส่วนต้องทำเป็นห้องคลีนรูม (Clean Room) ส่วนพื้นการปลูกก็จำเป็นเพราะเราต้องการปลูกพื้ชในระบบปิดที่ต้องการควบคุมความชื้น การป้องกันการเกิดเชื้อราและสะสมเชื้อโรคที่พื้น

เหตุผลที่เราต้องทำพื้น Epoxy

ประเด็นสำคัญที่เราค้องคำนึงในการการทำโรงงานปลูกและแปลรูปผลิตภัณฑ์กัญชานั้น สินค้าเหล่านี้จัดเป็นกลุ่มอาหารและยา การปลูกหรือการผลิตต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา (อย.) หรือGMP ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับพื้นโรงงานอาหารและยา

– พื้นต้องไม่ก่อให้เกิดเช้ารา (Bacteriadecide)

– พื้นต้องเรียบไม่ม่รอยต่อที่เป็นที่สะสมของเชื้อรา (Seamless)

– พื้นควรจะทำความสะอาดง่าย เป็นต้น

 

พื้น Epoxy สำหรับโรงเรือนการปลูกกัญชา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *