พื้น-ทน-กรด-ด่าง-พื้น-Epoxy-พื้นอีพ็อกซี่-พื้นโรงงานอุตสาหกรรม-สีทาพื้นโรงงานอุตสาหกรรม_0631798262_H01

Acid base Resistance

พื้น Epoxy สามารถใช้งานเป็นพื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนัก ทั้งโรงงานผลิตสารเคมี กรด ด่าง ได้ดี ด้วยคุณสมบัติที่มีควาทนทานต่อสารเคมีสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *