พื้น-epoxy-พื้นโรงงานผลิตน้ำดื่ม_พื้นโรงงาน_พื้น-GMP_technical-vic-สีvic

พื้น Epoxy พื้นโรงงานผลิตน้ำดื่ม

พื้น Epoxy พื้นโรงงานผลิตน้ำดื่ม ที่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด 2 ประการนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *