รับทำพื้น อีพ็อกซี่

รับทำพื้น epoxy สมุทรสาคร พื้นโรงงานอาหาร GMP

รับทำพื้น epoxy สมุทรสาคร เป็นงานรับเหมาทาสีพื้นโรงงานอาหาร ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา (อย.) GMP & HACCP ซึ่งต้องได้รับการตั้งตั้งพื้น Epoxy จากช่างผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อลดความผิดพลาดข้อมูลและข้อกำหนด พื้นอีพ็อกซี่มีคุณสมบัติที่สามารถทาสีพื้นโรงงานอาหารได้ พื้น Epoxy รองรับมาตรฐาน GMP และ HACCP สำหรับพื้นโรงงานกลุ่มที่ต้องการให้ถูกสุขขอนามัย (hygiene floor) ใบบทความนี้จะอธิบายคุณสมบัติพื้น Epoxy ทั้งหมดว่าทำไมจึงเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นโรงงานอาหาร

ข้อกำหนดพื้นโรงงานอาหาร ตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา

พื้นอีพ็อกซี่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

  1. พื้น อีพ็อกซี่ ไม่มีรอยต่อ (Seamless)
  2. พื้นอีพ็อกซี่ ไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา แบคที่เรียและยีสต์ (Fungicide)
  3. พื้น Epoxy มี่ค่าการสลายตัวต่ำกว่า 300 ppm
  4. พื้นEpoxy ทำความสะอาดง่าย ไม่ทิ้งคลาบสกปรก
  5. สีอีพ็อกซี่ ไม่ดูดซับน้ำ

พื้นอีพ็อกซี่ ทำไมไม่เป็นเชื้อรา

สี อีพ็อกซี่ มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องการยึดเกาะและทนทานต่อการใช้งาน สีepoxyมีคุณสมบัติอื่นที่เป็นไปตามมาตรฐานพื้นโรงงานผลิตอาหารและยา พื้นโรงงานน้ำ พื้นโรงงานเครื่องสำอางค์และพื้นโรงงานผลิตน้ำผลไม้ เนื่องจากฟิล์ม สี อี พ็อก ซี่ เป็น inert polymer ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีใดเลย พื้น อี พ็อก ซี่ ที่ได้มีความทนทานต่อสารเคมี ชีวมวลและมีความทนทานทางกายภาพดีเยี่ยม พื้นอีพ็อกซี่จึงเหมาะสมให้เป็นสารเคมีที่สามารถ รับทำพื้น epoxy สมุทรสาคร ที่มีพื้นโรงงานอาหารจำนวนมากที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ องค์การอาหารและยา (อย.)

ทำไมต้องมีมาตรฐาน GMP, HACCP และ อย.

เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารที่ประเทศไทยได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีโรงงานอาหาร โรงงานเครื่องสำอางค์ โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ จำนวนมาก ที่ต้องป้อนผลผลิตให้ทันความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นหน่วยงานต่างของรัฐเลยต้องออก มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่สะอาดและมีมาตรฐาน

กล่าวโดยสรุป พื้น อี พ็อก ซี่ เป็น สีพื้น ที่สามารถใช้เป็นพื้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ เพราะว่า สี อี พ็อก ซี่ มีความทนทาต่อสารเคมีสูง ไม่เป็นเชื้อรา ไม่มีรอยต่อและมีค่าการสลายตัวเป็นไปตามข้อกำหนด GMP, HACCP และ องค์การอาหารและยา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมการ รับทำพื้น epoxy สมุทรสาคร ได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลย

Hot Line: 02-047-6375

Mobile:063-179-8262

Line: vic8918

E-mail: viccoatings@gmail.com

Website: www.epoxy-applicator.com

www.vic-coatings.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *