รับทำพื้น-Epoxy-สมุทรสาคร_สี-Epoxy_พื้นอีพ็อกซี่_สีอีพ็อกซี่_Tel-0631798262_00

รับทำพื้น อีพ็อกซี่

พื้น อี พ็อก ซี่ เป็น สีพื้น ที่สามารถใช้เป็นพื้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ เพราะว่า สี อี พ็อก ซี่ มีความทนทาต่อสารเคมีสูง ไม่เป็นเชื้อรา ไม่มีรอยต่อและมีค่าการสลายตัวเป็นไปตามข้อกำหนด GMP, HACCP และ องค์การอาหารและยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *