รับทำพื้น Epoxy อมตะนคร

รับทำพื้น Epoxy Factory อมตะนคร

รับทำพื้น Epoxy อมตะนคร

รับทำพื้น Epoxy Factory อมตะนคร เป็นการให้บริการทำพื้น Epoxy ของทีมช่าง Epoxy-Academy คุณจะได้รับการสำรวจ ประเมินหน้างานฟรี คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องขนาดพื้นที่เล็กหรือใหญ่ Technical Supportพร้อมให้คำแนะนำท่านที่อมตะนคร

รับทำพื้น Epoxy Factory อมตะนคร มีค่าใช้จ่ายอะไร?

ลูกค้าหรือผู้สนใจที่ต้องการทำพื้นอีพ็อกซี่มีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับการทำพื้นโรงงาน เราจะบอกคุณว่าค่าใช้จ่ายจะเกิดเมื่อท่านพอใจเปิดคำสั่งซื้อ “PO” ให้กับเราเท่านั้น การสำรวจหน้างานและประเมินหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใดๆ การประเมินและสำรวจหน้างานจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกใชัพื้น Epoxy ให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถประเมินราคาให้เป็นไปตามงบประมาณลูกค้าได้ด้วย สรุปคือสามารถเลือกระบบสีให้เหมาะสมและตามงบประมาณที่ต้องการ

ขบวนการทำพื้น Epoxy

ขั้นตอนการทำงานทาสีอีพ็อกซี่คือขบวนการทำงานตั้งแต่สำรวจหน้างานไปจนถึงบริการหลังการขาย เรามีขั้นตอนแนะนำไว้สำหรับคุณจะได้รู “work Flow” กัน ขั้นตอนเริ่มต้นคือการสำรวจและประเมินหน้างาน ในขั้นตอนนี้จะไดระบบสีทีเหมาะสมกับการใช้งานและระยะเวลาทำงานด้วย

ฝ่ายเทคนิคการขายจะออกใบเสนอราคาให้คุณเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อคุณเห็นสมควรทั้งหมาแล้วจึงทำการเปิดคำสั่งซื้อให้กับเรา หน่วยงานต่อไปจะทำเรื่องจ่ายและนัดเข้าทำงาน

ฝ่ายนายช่าง epoxy เข้าประชุมเพื่อวางแผนการทำงานกับทีมของคุณ บริษัทมีการอบรมความปลอดภัยและตรวจสุขภาพให้เรียบร้อย

ช่างเข้าทำงานติดตั้งตามระบบการทำงานที่แสดงไว้ในใบเสนอราคา เขาจะทำการทาสีอีพ็อกซี่จนจบขบวนการโดยมีคนของโรงงานคอยควบคุมการทำงานและส่งมอบงานให้เรียบร้อย

สุดท้ายเราจะทำการออกใบรับรองพร้อมใบส่งมอบงานเพื่ออนุมัติทำจ่ายงวดสุดท้ายกัน

รับทำพื้น Epoxy Factory เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระบบบริหารและการจัดการที่ดี ทีมช่างต้องมีความชำนาญเพราะเวลาทำงานค่อนข้างแน่นอน ความผิดพลาดอาจส่งผลกระทบกับการผลิตในวันจันทร์เปิดงานได้

สอบถามเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายเทคนิคเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเคลือบพื้น Epoxy นัดสำรวจหน้างานและประเมินราคาได้ตามช่องทางข้างล่าง

Technical Support:  0865154601

HotLine: 02-047-6375

LineID: vic5979

mail: viccoatings@gmail.com

web site: www.epoxy-applicator.com

www.vic-coatings.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *