พื้น PU

รับทำพื้น PU มาตรฐาน GMP

รับทำพื้น PU มาตรฐาน GMP

รับทำพื้น PU เป็นงานบริการรับเหมาทำพื้นโรงงานของทีมงาน “นายช่าง Epoxy จัดให้” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตอาหาร ยา เครื่องสำอางค์ น้ำดื่ม

รับทำพื้น PU มาตรฐาน GMP Read More »

รับทำพื้น ห้องเย็น พื้นโรงงานอาหาร GMP

รับทำพื้น ห้องเย็น พื้นโรงงงานอาหาร มาตรฐาน GMP

รับทำพื้น ห้องเย็น ห้องเย็นเป็นห้องที่มีเกือบทุกโรงงานสำหรับโรงงงานอาหาร เพราะเป็นที่เก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดเตรียมส่งลูกค้า ห้องเย็นมีการใช้อุณหภูมิที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้จะอธิบายการเลือกใช้พื้น PU Concrete ให้เหมาะกับกับช่วงอุณหภูมิการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิธิภาพสูงสุดและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดหลังจากการใช้งาน

รับทำพื้น ห้องเย็น พื้นโรงงงานอาหาร มาตรฐาน GMP Read More »