พื้น epoxy self

พื้น Epoxy Self Leveling

Epoxy Self Leveling คือ?

พื้น Epoxy Self Leveling คือพื้นอีพ็อกซี่ปรับระดับด้วยตัวเองเกิดจากส่วนผสม 2 ส่วนที่แยกกันมา ประกอบด้วย Epoxy เรซิน และ สารเร่งแข็ง เมื่อนำสารทั้ง 2 ประเภท  ทำการเทผสมแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นเทของผสมลงไปที่พื้นจะเกิดการไหลปรับผิวด้วยตัวเองพร้อมกับการปาดด้วยเกรียงมือปาดสี สี Epoxy เกิดเป็นฟิล์มสีหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ฟิล์ม สี epoxy self leveling จะมีความเงาและแข็งแรงมาก เราจึงได้นำมาทำเป็นพื้นโรงงาน พื้นโกดัง เป็นต้น

พื้น Epoxy Self มีความหนาเท่าไหร่?

พื้น Epoxy Self เป็นการปาดสี epoxy ด้วยเกรียงปาดสี epoxy จะได้ความหนาฟิล์มสี ประมาณ 1 มิลลิเมตรต่อการปาดสี 1 รอบ ฟิล์มสีจะมีความแข็งแรงและให้คุณภาพสูงสุด คุณสงสัยว่าปกติเคยรู้มาว่า พื้น epoxy มีความหนา 2, 3, 4, 5 และ 6 มิลลิเมตร 

ความหนา 2 ถึง 6 มิลลิเมตร คือความหนาระบบการเคลือบพื้นสี Epoxy จะประกอบด้วย ชั้นสีรองพื้น Epoxy, ชั้น-สี Epoxy Mortar, ชั้นสี Epoxy Puttyและชั้นสีทับหน้า Epoxy Sel Leveling เมื่อรวมกันทั้งระบบเราจึงเรียกว่า “ระบบ พื้น Epoxy Self leveling”

หลักการเลือกความหนา พื้น Epoxy ให้เหมาะกับการใช้งานอย่างไร?

หลักการเลือกความหน้าพื้น Epoxy ให้เหมาะสมกับการใช้งานมีหลักการเลือก 4 ข้อดังนี้

  1. พื้นสำหรับโรงานทั่วไปเลือกใช้พื้น Epoxy ความหนา 2 มิลลิเมตร โรงงานทั่วไปจะมีกิจกรรมในพื้นที่ทำงานจะเป็นคนเดินหรือแฮนด์ลิฟ เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น พื้นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พื้นโรงงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ห้องทดลอง ห้องซ่อมบำรุง ห้องไฟฟ้าและลานจอดรถ เป็นต้น
  2. พื้น Ligh-loading เลือกใช้ พื้น epoxy ความหนา 3 มิลลิเมตร เลือกใช้เป็นพื้นโรงงานทีมมีรถยกของขนาดเล็ก จำพวกรถโฟล์คลิฟท์ที่มีน้ำหนักบรรทุกรวมกับน้ำหนักรถไม่เกิน 3.50 ตัน พื้น Epoxy Self เหมาะสำหรับพื้นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พื้นโรงงานผลิตอาหารและพื้นโกดัง เป็นต้น
  3. พื้น Medium-loading เลือกใช้พื้นอีพ็อกซี่ความหนา 4 มิลลิเมตร เลือกใช้เป็นพื้นโรงงานผลิตสารเคมีและกรด-ด่าง เป็นต้น
  4. พื้น High-Loading เลือกใช้พื้นความหนา 5 มิลลิเมตร สำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
VIC Coatings
Product Name
พื้น Epoxy Self Leveling
Price
THฺB 650 บาท/ตารางเมตร
Product Availability
Available in Stock