พื้นโรงงานอาหาร

รับทำพื้น อีพ็อกซี่

รับทำพื้น epoxy สมุทรสาคร พื้นโรงงานอาหาร GMP

รับทำพื้น epoxy สมุทรสาคร พื้นโรงงานอาหาร GMP เป็นหนึ่งคุณสมบัติพื้นอีพ็อกซี่ที่สามารถทาสีพื้นโรงงานอาหารได้ พื้น Epoxy รองรับมาตรฐาน GMP และ HACCP สำหรับพื้นโรงงานกลุ่มที่ต้องการให้ถูกสุขขอนามัย (hygiene floor) ใบบทความนี้จะอธิบายคุณสมบัติพื้น Epoxy ทั้งหมดว่าทำไมจึงเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นโรงงานอาหาร

รับซ่อมพื้น Epoxy วันเดียวจบ

รับซ่อมพื้น Epoxy วันเดียวจบ

รับซ่อมพื้น Epoxy วันเดียวจบ เป็นอีกงานบริการคุณภาพของ “นายช่าง Epoxy” ที่เราได้ออกแบทั้งสินค้าและวิธีการเพื่อให้ลูกค้าที่ประสบปัญหาพื้นอีพ็อกซี่ชำรุดแต่ต้องการซ่อมให้เสร็จแล้วเข้าทำงานหลังซ่อม 12 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ ซ่อมพื้น Epoxy ผลิตภัณฑ์ ซ่อมพื้น Epoxy  เป็นหัวใจหลักสำคัญในการที่จะทำการว่อมพื้น Epoxy ให้เสร็จภายในวันเดียว เพราะ สี Epoxy ที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติการแห้งที่เร็วกว่าการใช้ Epoxy ปกติที่ใช้งานทำการปาดหรือทาสีทั้งพื้นห้อง แต่ที่มากกว่านั้นสีซ่อมอีพ็อกซี่จะต้องคงคุณสมบัติสำคุญของ สี Epoxy ไว้ ได้แก่ ความเงา (Gloosy) คุณสมบัติทนทานต่อการใช้งาน (Durability) คุณสมบัติทนทานต่อสารเคมี (Chemical Resistance) คุณสมบัติทนทานต่อกรด-เบส (Acid-base Resistanace) คุณสมบัติทนทานต่อทินเนอร์ ( Solvent Resistance) ซึ่งคุณสมบัติเด่นของพื้น Epoxy จะยังคงอยู่ในระดับมาตรฐานและเป็นไปตามลักษณะคุณภาพเหมือนระบบการติดตั้งหรือทาสีพื้น Epoxy ด้วยวิธีการปรกติ วิธีการรับซ่อมพื้น Epoxy ให้เสร็จภายในวันเดียว วิธีการซ่อมพื้น Epoxy ได้รับการพัฒนาเพื่อให้งานจบวันเดียว นายช่าง Epoxy …

รับซ่อมพื้น Epoxy วันเดียวจบ Read More »

รับทำพื้น ห้องเย็น พื้นโรงงานอาหาร GMP

รับทำพื้น ห้องเย็น พื้นโรงงงานอาหาร มาตรฐาน GMP

รับทำพื้น ห้องเย็น ห้องเย็นเป็นห้องที่มีเกือบทุกโรงงานสำหรับโรงงงานอาหาร เพราะเป็นที่เก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดเตรียมส่งลูกค้า ห้องเย็นมีการใช้อุณหภูมิที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้จะอธิบายการเลือกใช้พื้น PU Concrete ให้เหมาะกับกับช่วงอุณหภูมิการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิธิภาพสูงสุดและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดหลังจากการใช้งาน อุณหภูมิการใช้งานห้องเย็น การใช้งานห้องเย็นจะแบ่งช่วงการใช้งานเป็น 3 ช่วงอุณหภูมิ ตามลักษณะของตัวทำความเย็นที่ใช้ในประเทศเรา ได้แก่ High Frezing Temperature Room เป็นช่วงการใช้อุณภูมิ -10 ถึง -40 องศาเซสเซียส เป็นอุณภูมิต่ำสุดที่ใช้ในการจัดเก็บอาหาร ที่สามารถรัษาอาหารและคุณภาพอญู่เหมือนเดิม กลุ่มโรงงานผลิตอาหารจะใช้ห้องเย็นประเภทนีได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสด อาหารทะเล โรงงานกลุ่มนี้จะตั้งอยู่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม เป็นส่วนมาก เพราะตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบที่เป็น ปลา กุ้ง หอย จากทะเล พื้น PU Mortar ความหนา 10 มิลลิเมตร จะเหมาะกับการใช้งานพื้นห้งเย็นนี้ เพราะสี PU มีความแข็งแรงสูงและสามารถยึดหดได้ดีเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง (Thermal shock Resistance) Freezing Temperature …

รับทำพื้น ห้องเย็น พื้นโรงงงานอาหาร มาตรฐาน GMP Read More »

รับทำพื้น Epoxy เชียงใหม่

รับทำพื้น Epoxy เชียงใหม่ โกดังเก็บสินค้า

รับทำพื้น Epoxy เชียงใหม่ เป็นการเปิดการให้บริการให้คลอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ครบการบริการทั้ง การบริการสำรวจหน้างานฟรี การติดต่อฝ่ายขายด้วยคนในพื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน ตากและภาคเหนือ สี Epoxy เป็นสีที่มีความทนทานต่อการใช้งานสูง (Durability) สามารถใช้งานได้ทั้งคนเดิน แฮนด์ลิฟท์ รถโฟล์คลิฟท์ รับน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยม สี Epoxy เหมาะกับพพื้นที่ต้องการความสะอาดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น GMP HACCP หรือ อย. เป็นต้น สี Epoxy ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานพื้นที่มี น้ำมัน กรด ด่าง และสารเคมีต่างให้ใช้งานในอุตสาหกรรม สีมีความทนทานสูง หากเลือกระบบที่เหมาะสม พื้น Epoxy มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี พื้น Epoxy ควรจะได้รับการติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญการ จึงจะได้พื้นที่มีคุณภาพตามต้องการ พราะพื้น Epoxy ต้องถูกใช้งานตลอดเวลา สี Epoxy ที่ใช้งานต้องเป็นสีที่มีคุณภาพ ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานหนักโดยเฉพาะ …

รับทำพื้น Epoxy เชียงใหม่ โกดังเก็บสินค้า Read More »