รับทำพื้น ห้องเย็น พื้นโรงงานอาหาร GMP

รับทำพื้น ห้องเย็น พื้นโรงงงานอาหาร มาตรฐาน GMP

รับทำพื้น ห้องเย็น ห้องเย็นเป็นห้องที่มีเกือบทุกโรงงานสำหรับโรงงงานอาหาร เพราะเป็นที่เก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดเตรียมส่งลูกค้า ห้องเย็นมีการใช้อุณหภูมิที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้จะอธิบายการเลือกใช้พื้น PU Concrete ให้เหมาะกับกับช่วงอุณหภูมิการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิธิภาพสูงสุดและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดหลังจากการใช้งาน อุณหภูมิการใช้งานห้องเย็น การใช้งานห้องเย็นจะแบ่งช่วงการใช้งานเป็น 3 ช่วงอุณหภูมิ ตามลักษณะของตัวทำความเย็นที่ใช้ในประเทศเรา ได้แก่ High Frezing Temperature Room เป็นช่วงการใช้อุณภูมิ -10 ถึง -40 องศาเซสเซียส เป็นอุณภูมิต่ำสุดที่ใช้ในการจัดเก็บอาหาร ที่สามารถรัษาอาหารและคุณภาพอญู่เหมือนเดิม กลุ่มโรงงานผลิตอาหารจะใช้ห้องเย็นประเภทนีได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสด อาหารทะเล โรงงานกลุ่มนี้จะตั้งอยู่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม เป็นส่วนมาก เพราะตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบที่เป็น ปลา กุ้ง หอย จากทะเล พื้น PU Mortar ความหนา 10 มิลลิเมตร จะเหมาะกับการใช้งานพื้นห้งเย็นนี้ เพราะสี PU มีความแข็งแรงสูงและสามารถยึดหดได้ดีเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง (Thermal shock Resistance) Freezing Temperature …

รับทำพื้น ห้องเย็น พื้นโรงงงานอาหาร มาตรฐาน GMP Read More »