รับทำพื้น epoxy ขอนแก่น

รับทำพื้น Epoxy ขอนแก่น พื้นโรงงานอุตสาหกรรม

รับทำพื้น Epoxy ขอนแก่น เป็นเพิ่มช่องทางการให้บริการของทาง “นายช่าง Epoxy จัดให้” เพื่อให้การบริการ การดูแลหลังการขายให้ลูกค้าพึงพอใจ การเปิดให้บริการภาคอีสานเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเราเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด พื้น Epoxy สามารถใช้เป็นพื้นโรงงาน พื้นโกดัง พื้นโรงซ่อม พื้นห้องทดลอง ห้องครัว เป็นอีกหนึ่งบริการของทาง Epoxy-Applicator เรามีให้บริการทั่วประเทศ เนื่องจากสี Epoxy ได้รับความนิยมเป็อย่างมากในการออกแบบให้เป็นพื้นโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถออกแบบใช้งานให้ห้องต่างๆในโรงงาน ดังนี้ พื้น Epoxy กับ การใช้งานห้อง พื้น Epoxy สำหรับ Production Room สามารถทำเป็นพื้น Processing เพื่อความสะอาดทนทานต่อการใช้งานและการกัดกร่อนจากสารเคมีในขบวนการผลิต พื้น Epoxy QC Room เป็นการออกแบบเพื่อความสะอาดและแบ่งสี ตีเส้น ส่งเสริมการทำกิจกรรม 5ส (5s) พื้น Epoxy Miantenaince room ห้องซ่อมบำรุงหรือห้องช่าง เป็นห้องที่พื้นคอนกรีตต้องได้รับป้องกันจากกิจกรรมหนักๆของช่าง สี Epoxy ต้องมีคงามทนทานต่อการกระแทกและน้ำกรดเป็นอย่างดี …

รับทำพื้น Epoxy ขอนแก่น พื้นโรงงานอุตสาหกรรม Read More »